Samarbejdsudvalg (LSU)


Samarbejdsudvalget består af:

Formand
Mikkel Tamstorf, Institutleder

Næstformand:
Daniel Spelling, Akademisk medarbejder

Sekretær for samarbejdsudvalget:
Helle Deleuran, Institutsekretær

Medarbejdervalgte medlemmer

Daniel Speling Clausen
Akademisk medarbejder, Roskilde

Lene Vigh
Laborant, VAND
 
Lars Renvald
Laborant, Roskilde

Pia Grewy
IT-medarbejder, VAND

Thomas Kjær Christensen
Seniorforsker, LAND

Anne Mette Lykke
Seniorforsker, LAND

Charlotte Kler
Projektsekretær, LAND

Martin Mørk Larsen
QA-koordinator, Roskilde

Jonas Rolighed
Akademisk medarbejder, VAND

Arbejdslederrepræsentanter

John Jensen
Viceinstitutleder, VAND

Eva Friis Møller
Viceinstitutleder, Roskilde

Flemming Skov
Viceinstitutleder, LAND

Helene Nyegaard Hvid
Sekretariatsleder