Rådgivningsudvalget

Rådgivningsudvalget har til formål at sikre og udvikle positionen som myndigheders rådgiver om miljø og natur - herigennem at sikre et solidt forskningsmæssigt fundament for rådgivningen.

På rådgivningsudvalgets møder behandles rammerne for instituttets forskningsbaserede rådgivning såvel som strategiske tiltag, der skal udvikle og positionere Institut for Ecoscience’s  rådgivning. Rådgivningsudvalget formidler beslutninger internt via referaterne og de faglige miljøer.

Udvalget har således som hovedformål at medvirke til at sikre, at det faglige grundlag er til stede for at levere en samfundsrelevant forskningsbaseret rådgivning af høj kvalitet og at identificere nye indsatsområder. Endvidere rådgiver udvalget ledelsen om, hvorledes de bedste vilkår for rådgivningen kan skabes under de givne (bl.a. økonomiske og geografiske) rammer. Rådgivningen er primært rettet imod Miljøministeriet og refererer derfor til ministeriets rammeaftale med AU. Udvalgets medlemmer tjener som bindeled til medarbejderne på deres respektive tjenestesteder og tager aktivt del i formidling af udvalgets arbejde på de enkelte tjenestesteder.

Udvalget holder mindst 4 møder om året. Har du brug for at få en problemstilling behandlet, så kontakt et medlem af udvalget. Beslutningsreferater udarbejdes efter hvert møde og er tilgængelig for internt brug.


Rådgivningsudvalget består af:

Formand:
Jesper Leth Bak, Seniorrådgiver

Sekretær for rådgivningsudvalget:
Ninna Skafsgaard, Chefsekretær

Ib Krag Petersen
Seniorrådgiver

Anders Mosbech
Seniorforsker

Jakob Tougaard
Seniorforsker