Institutledelsesmøder


Mødekadence

  • Hver mandag: Statusmøde på ½ time - uden dagsorden og referat
  • Hver 2. uge: Ledelsesmøde på 2 timer - med dagsorden og referat
  • 6 gange årligt: fysisk heldagsmøde - evt. med dagsorden og referat

På alle møder deltager institutlederen, viceinstitutlederne, sekretariatslederen samt sekretær for institutlederen.
Herudover deltager en forretningscontroller ved de lange ugentlige møder