Ledelsesmøder

På denne side kan du finde dagsordener, referater og materialer fra møder i henholdsvis institutledelsen og den udvidede ledelse.
Den udvidede ledelse består, udover institutledelsen, af alle sektionslederne.