FDC Koordinationsgruppen

K-FDC er et forum, som koordinerer og udveksler oplysninger mellem de enkelte fagdatacentre inden for ECOS vedr. fagdatacenteropgaver. Dette inkluderer den årlige afrapportering, udarbejdelse af paradigmer og tekniske anvisninger, kvalitetssikring, sikring af den nødvendige dataudveksling mellem FDC’ere samt andre relaterede opgaver, der er aftalt inden for Rammeaftalen indgået mellem AU og Miljøministeriet.

Møder afholdes 2-4 gange om året. Der tages ikke referat på møderne.
Er der ønsker, som gruppen skal tage sig af, så giv gerne input til ét af medlemmerne, som sørger for videreformidling.


FDC Koordinationsgruppen består af:

Formand 
Jens Würgler Hansen, Det Marine Fagdatacenter

Ledelsesrepræsentant (ikke fast medlem)
Ole Hertel, Institutleder

Ferskvand

Liselotte Sander Johansson
Akademisk medarbejder

Hans Thodsen
Seniorrådgiver

Biodiversitet

Bettina Nygaard
Seniorrådgiver

Christian Kjær
Seniorforsker

Stofudvaskning

Gitte Blicher-Mathiesen
Seniorrådgiver