Om arbejdsmiljøorganisationen

Sådan ser vores arbejdsmiljøorganisation ud

Ecoscience er i kraft af sin størrelse og sine 2 tjenestesteder opdelt i et arbejdsmiljøudvalg på hvert tjenestested med flere grupper (i daglig tale kaldet AMO) og et fælles lokalt arbejdsmiljøudvalg (LAMU).

Herunder finder du yderligere information om vores arbejdsmiljøorganisation


LAMU - lokal arbejdsmiljøorganisation for Ecoscience

Formand for udvalget

Sekretær for udvalget

Daglig arbejdsmiljøledere (indgår som observatører)

Arbejdsledere (udpegede)

Arbejdsmiljørepræsentanter (medarbejdervalgte)

AMO Roskilde

Arbejdsmiljøchef

Daglig arbejdsmiljøleder (indgår som observatør)

Sekretær for udvalget

Arbejdsleder (udpegede)

Arbejdsmiljørepræsentanter (medarbejdervalgte)

AMO Campus

Arbejdsmiljøchef
Viceinstitutleder John Jensen

Stedfortrædende arbejdsmiljøchef
Viceinstitutleder Flemming Skov 

Sekretær for udvalget og daglig arbejdsmiljøleder
Institutsekretær Else Vihlborg Staalsen

Arbejdsledere (udpegede)
Akademisk medarbejder Claus Lunde Pedersen
Seniorforsker Christian Kjær
Akademisk medarbejder Tina Houlborg
Specialkonsulent Per Andersen

Arbejdsmiljørepræsentanter (medarbejdervalgte)
Akademisk medarbejder Rasmus Due Nielsen
Laborant Marlene Venø Skjærbæk
Laborant Lise Lauridsen
IT-medarbejder Ane Kjeldgaard