Om arbejdsmiljøorganisationen

Sådan ser vores arbejdsmiljøorganisation ud

Ecoscience er i kraft af sin størrelse og sine 3 tjenestesteder opdelt i et arbejdsmiljøudvalg på hvert tjenestested med flere grupper (i daglig tale kaldet AMO) og et fælles lokalt arbejdsmiljøudvalg (LAMU).

Herunder finder du yderligere information om vores arbejdsmiljøorganisation


LAMU - lokal arbejdsmiljøorganisation for Ecoscience

Formand for udvalget

Sekretær for udvalget

Daglig arbejdsmiljøledere (indgår som observatører)

Arbejdsledere (udpegede)

Arbejdsmiljørepræsentanter (medarbejdervalgte)

AMO Roskilde

Arbejdsmiljøchef

Daglig arbejdsmiljøleder (indgår som observatør)

Sekretær for udvalget

Arbejdsleder (udpegede)

Arbejdsmiljørepræsentanter (medarbejdervalgte)

AMO Silkeborg

Arbejdsmiljøchef
Viceinstitutleder John Jensen

Sekretær for udvalget og daglig arbejdsmiljøleder
Institutsekretær Else Vihlborg Staalsen

Arbejdsledere (udpegede)
Seniorforsker Christian Kjær
Akademisk medarbejder Tina Houlborg
Specialkonsulent Per Andersen

Arbejdsmiljørepræsentanter (medarbejdervalgte)
Laborant Marlene Venø Skjærbæk
Laborant Lise Lauridsen
IT-medarbejder Ane Kjeldgaard

AMO Kalø

Arbejdsmiljøchef
Institutleder Flemming Skov 

Arbejdsleder (udpeget)
Akademisk medarbejder Claus Lunde Pedersen

Arbejdsmiljørepræsentant (medarbejdervalgt)
Akademisk medarbejder Rasmus Due Nielsen