Mødemateriale 2021

Årlig arbejdsmiljødrøftelse og APV information

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse foretages i slutningen af året og er arkiveret ved LAMU mødereferaterne ved det pågældende år, drøftelsen blev foretaget.


Lokalt Arbejdsmiljøudvalg (LAMU) med underliggende tjenestestedsudvalg (AMO)

AMO Kalø