Mødemateriale 2020

Årlig arbejdsmiljødrøftelse og APV information

Ved nogle af APV møderne i 2019 var LAMU inviteret med på LSU møde for at drøfte APV processen. Det gælder fx mødet den 22. maj og den 4. september.

  • Disse referater findes på LSU's hjemmeside med referaterne fra 2019.
  • Øvrig indledende behandling af APV 2019 findes ved mødereferaterne i arbejdsmiljøorganisationen fra 2019.
  • Efterfølgende behandling af APV refereres via AMO/LAMU i nedenstående.

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse foretages i slutningen af året og er arkiveret ved LAMU mødereferaterne ved det pågældende år, drøftelsen blev foretaget.


Lokalt Arbejdsmiljøudvalg (LAMU) med underliggende tjenestestedsudvalg (AMO)