Beredskab og alarmer

Aarhus Universitets kriseberedskab skal sikre, at universitetet bliver hurtigst muligt informeret om akutte fysiske trusler og så hurtigt som muligt får aktiveret ledelse og relevant personale til at håndtere situationen.

Sådan gør du i tilfælde af brand, ulykke eller livstruende situationer:

Følg AU's generelle instrukser:

  • Stands ulykken, hvis muligt, uden fare for dig selv

  • Ring 112 og evakuer, hvis nødvendigt

  • Ring til AU's alarmeringsnummer 87 15 16 17

  • Kontakt derefter nedenstående, afhængig af hvilken lokalitet, det drejer sig om


ECOS/ENVS/DCE Roskilde

Der er opsat højttalere i ECOS/ENVS/DCEs bygninger i Roskilde, hvor der gives alarmering om brand m.v. på hele Risø området. Hver onsdag kl. 12.00 afprøves brandalarmeringssystemet. Derudover afholder DTU jævnligt brandøvelser på området. Disse øvelser varsles ved alarmering over højttalerne.