Sekretariatet

Til sekretariatet hører de administrativt ansatte medarbejdere på instituttet. Sekretariatsmedarbejderne løser primært opgaver, der knytter sig til tjenestestedet, men flere funktioner varetages på tværs af tjenestestederne, fx webarbejde, administration af studier og ph.d.-studier, understøttelse af fundraising og sekretærfunktion for udvalg.