Ny IT-medarbejder på AU Flakkebjerg og AU Roskilde

Kim Østerby Knudsen - AU-foto
Kim Østerby Knudsen - AU_foto

Kære alle,

Kim Østerby Knudsen er den 1. september ansat som IT-medarbejder på AU Flakkebjerg og AU Roskilde. Kim vil være på AU Roskilde tirsdag og fredag i lige uger og tirsdag, torsdag og fredag i ulige uger.

Lidt om Kim
Jeg har arbejdet med IT-support og administration igennem de sidste 23 år og mine 2 seneste job har begge været i Universitets miljøer.
Jeg kommer fra en stilling hos DIS, som tilbyder Amerikanske universitets studerende et semester i København eller Stockholm. Mit job hos DIS bestod primært af support til undervisere, studerende og administrativt personale.
Før jeg kom til DIS var jeg ansat på Roskilde Universitet, hvor mine arbejdsopgaver bl.a. bestod af support til undervisere, forskere, administrativt personale og studerende. Tidligere har jeg arbejdet med IT hos Vestsjællands Trafikselskab, Fødevareministeriet og Glunz & Jensen.
Før jeg begyndte at arbejde med IT, var jeg ansat i Forsvaret gennem 17 år.

På familiefronten er jeg gift og har 2 sønner og er farfar til 2 skønne drenge på 4 og 1 år. Jeg er aktivt frilufts- og motionsmenneske.