Flytning af tjenestested

Kære Alle,

Indflytningen fra tjenestestederne på Kalø og i Silkeborg til Aarhus campus nærmer sig, og i den forbindelse vil der i de kommende dage blive udsendt varslingsbreve til en række medarbejdere. Varslingsbrevene udsendes af HR til de medarbejdere for hvem ændringen af tjenestested er at betragte som en væsentlig stillingsændring (vurderet på baggrund af en række kriterier i forhold til afstand mellem bopælsadresse og tjenestestedsadresse).

Indflytningen kommer til at foregå i 3 trin:

  •  1. Marts flytter medarbejderne på Kalø tjenestested til Aarhus campus
  • 1. April flytter Terrestrisk Økologi i Silkeborg tjenestested til Aarhus campus
  • 1. Juni flytter resten af medarbejderne i Silkeborg tjenestested til Aarhus campus

Fredag den 3/9 og i løbet af uge 36 vil der blive sendt varslingsbreve ud til medarbejdere i de sektioner, der flytter den 1. marts og 1. april. Bemærk, at varslingsbrev alene sendes til de medarbejdere med væsentlig stillingsændring. Hvis man ikke har modtaget et brev i løbet af uge 36, vil man på et senere tidspunkt modtage et tillæg til sit ansættelsesbevis med den nye tjenestestedsadresse. For de resterende medarbejdere i Silkeborg, hvis sektioner flytter den 1. juni, vil udsendelse af varslingsbreve ske i løbet af efteråret.

Der arbejdes fortsat på at sikre de bedst mulige fysiske rammer for instituttet på Aarhus campus, hvilket har krævet ihærdige forhandlinger, men heldigvis bevæger tingene sig også i den rigtige retning.

 

Med venlig hilsen

Ole Hertel