Bjarne Søgaard 1949 - 2021

Vores gode kollega gennem mange år, seniorbiolog Bjarne Søgaard, er den 27. november afgået ved døden efter et kort sygdomsforløb med indlæggelse på Aarhus Universitetshospital i Skejby.

AU Foto af Bjarne Søgaard
Bjarnes 25 års jubilæum i 2009. Jubilaren havde selv sammensat menuen, der – selvfølgelig - kun bestod af hans livret. AU Foto

Bjarne var om nogen fagligt dedikeret til sit arbejde. Han blev ansat som biolog i Landbrugsministeriets Vildtforvaltning på Kalø i 1985. Han flyttede senere i 1991 med reservatsektionen til Oksbøl, der var en del af Skov- og Naturstyrelsen. Bjarne var her en skattet og vellidt medarbejder og var især involveret i etableringen af jagtfrie kerneområder i Danmark, der blev en meget stor succes for både fuglene og jagten.

Bjarne havde under ansættelsen i Oksbøl stadig sit hjem i Ebeltoft, og det var derfor naturligt, at han søgte tilbage til Kalø, da der blev en stilling ledig på Danmarks Miljøundersøgelser. Her var han ansat fra 1999 frem til 2017, hvor han blev emeritus. I sit lange arbejdsliv på Kalø havde Bjarne ansvaret for artsovervågningen i NOVANA programmet med udvikling af tekniske anvisninger, koordinering af overvågningen og afrapportering. Han havde et meget stort netværk, og utallige medarbejdere i styrelser, amter og kommuner og biologer fra forskningsinstitutioner i Danmark og Europa har nydt godt af Bjarnes overblik, hans positive energi og evne til at skabe samarbejde og resultater. Sideløbende med dette var Bjarne dybt involveret i det arbejde og den forvaltning, der førte til, at det lykkedes at vende bestandsudviklingen for odderen, der i dag igen er at finde i en stor del af Danmark.

Bjarne var en institution på Kalø, hvor han var en engageret, sjov og hjælpsom kollega. Han havde en stor interesse for Kaløs historie og var involveret i personale- og kunstforeningen og gjorde sit til, at Kalø skulle være en god arbejdsplads. Vi vil savne ham.