AU-Roskilde bygninger

Her er planen for vores renovering af bygninger og omrokering i Roskilde

Vi har nu vedtaget en plan for placering af enheder og sektioner i vores bygninger i Risø som følge af nedlæggelse af Pavillonen og den fortsatte renovering af hovedbygningens fløj A, B, C og I. Det har været vigtigt for os at finde frem til en løsning, der imødekommer den bedst mulige faglige sammenhæng og samtidig understøtter en effektiv og smidig renoveringsproces. Vi har ikke en løsningsmodel med en endelig plan fordi tingene hurtigt ændrer sig og behovene vil være anderledes i slutningen af renoveringsprocessen.

Her og nu vil der være tale om følgende: Kantinen og lokalerne på 1. sal i rotunden istandsættes til mødelokaler. Fælles køkkenfacilitet i kantinen bevares. Mødelokalerne C 2.00 og A2:36 omdannes til kontorer. Lokale frokoststuer bevares. IT, ØK, HR og DCE fortætter på 1. sal i A-fløjen – hvorved der skabes ledige kontorer i stuen i A-fløjen og plads til mødecenter på 1. sal i rotunden. ENVS skaber yderligere plads i stuen i C-fløjen ved omrokering, således at ECOS får lokaler i A- og C-fløjen i stuen. Den mere detaljerede plan for omplaceringen vil blive udmeldt af de relevante ledelser.

Under renoveringens forskellige etaper må der naturligvis forventes skiftende omrokeringer, imens malearbejde, laboratorierenovering mm. udføres. Bygning 124 bevares som swingspace i renoveringsperioden, mens bygning 111 og den lille tilknyttede pavillon opsiges.

Når renoveringen går ind i sin sidste fase – formodentligt i 2025 – evalueres placeringen af enheder og sektioner med henblik på at finde frem til en løsning, der imødekommer den bedst mulige faglige sammenhæng.

Med venlig hilsen

Ole, Carsten, Niels og Hanne