Nyheder og arrangementer

På nedenstående sider finder du et arkiv over de nyheder, som løbende bliver annonceret på intranettets forside.

To nyhedslister

"Ledelsesnyt" angår faglige, organisatoriske og ledelsesmæssige forhold, og alle medarbejdere bedes læse disse nyheder. I listen "Medarbejdernyt" finder du nyt fra forskningen samt nyheder om praktiske og administrative forhold.