Møder i arbejdsmiljøorganisationen / APV

Der er afholdt AMO møde hhv..

  • Roskilde 1. marts
  • Silkeborg 7. marts

Det lokale arbejdsmiljøudvalg LAMU har afholdt møde:

  • 22. marts

Desuden er der afholdt indledende APV-møder

  • 26. april i LAMU
  • 27. april i AMO Roskilde

Referater offentliggøres på hjemmesiden her.