Møder i arbejdsmiljøorganisationen

Der har været afholdt møder i arbejdsmiljøorganisationen, hhv.:

  • 2. september i Silkeborg
  • 9. september i Roskilde
  • 13. september i LAMU - dækkende alle 3 tjenestesteder

Referater er offentliggjort på arbejdsmiljøsiden.